Gecertificeerd sorteerder Naaldhout

Waarom van belang
Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt, heeft of krijgt met CE-markering te maken. Sinds januari 2012 mag geen hout voor constructieve doeleinden meer zonder deze markering worden verhandeld.

Sorteerders dienen dan ook de benodigde kennis te hebben om het hout juist te sorteren volgens de daarvoor geldende regels. Deze cursus sluit aan bij de overgang van de NEN 5461/66 naar de NEN 5499. Deze nieuwe norm NEN 5499 is gebaseerd op de Scandinavische INSTA 142.

Bij visueel sorteren gaat men uit van een bepaalde kwaliteitsklasse van een houtsoort en de uit onderzoek bekende relatie daarmee met een sterkteklasse. Goed opgeleide sorteerders weten precies welke onvolkomenheden in aard, frequentie en omvang per sterkteklasse mogen voorkomen.

Doel
Het visueel leren sorteren van hout voor constructieve toepassingen op sterkte volgens de NEN 5499.

Bestemd voor
Bestekzoekers / Sorteerders. Degenen die binnen de houthandel het hout daadwerkelijk op sterkte dienen te sorteren.

Inhoud

 • Basisbegrippen: definities en meetmethoden.
 • Wat is CE-markering?
 • NEN-EN 14081, specificaties hout voor constructieve toepassingen.
 • Het in de praktijk vlot leren sorteren volgens de nieuwe norm NEN 5499.
 • Per partij hout leert men het volgende te controleren: houtsoort, sorteerkwaliteit, maattoleranties, houtvochtgehalte, documenteren.

Onderwijsvorm
Naast een theoretisch gedeelte, spelen praktijkoefeningen tijdens deze cursus een belangrijke rol.

Bijzonderheden

 • Om de cursisten voldoende te kunnen laten oefenen en ze daarbij optimaal te begeleiden, is de maximale groepsgrootte 10 personen.
 • Bij een voldoende resultaat ontvangt men een erkend diploma.
 • Retraining van 2 dagen na 2 jaar.
 • Incompany mogelijk bij 6 of meer personen (prijzen hiervoor op aanvraag).

Belangrijke gegevens

 • Cursusduur 3 studiedagen en 1⁄2 dag praktijkexamen.
 • Cursusplaats Incompany of cursuslocatie regionaal.
 • Cursusprijs € 975,00 (excl. BTW) per deelnemer.

HOC Aanmeldformulier

Met dit formulier kun je je aanmelden voor één of meerdere HOC cursussen:

  Cursus:

  Deelnemer:

  Bedrijf / Organisatie:

  Leidinggevende:

  Factureren aan: