Opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel (CTH)

Een juist advies leidt tot een hogere verkoop!

De opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel staat bij de houthandel aangeschreven als één van de belangrijkste opleidingen op houtgebied. Dit komt vooral doordat de kennisoverdracht tijdens de studiedagen wordt verzorgd door deskundigen uit het houtvak. Er wordt zowel theoretische als praktische kennis opgedaan. Een ander belangrijk punt is dat de deelnemers allen in de houthandel werkzaam zijn. Hierdoor kunnen tijdens de studiedagen interessante discussies ontstaan.

Doel
Het op effectieve wijze snel en vakkundig inzetbaar maken van commercieel technische medewerkers.

Voor wie
De opleiding is bedoeld voor (aankomende) commerciële medewerkers. Zowel personen met een technische als commerciële achtergrond komen in aanmerking. Ervaring binnen de branche is niet noodzakelijk.

Soort opleiding
De opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel is opgebouwd uit zes modulen. Na het behalen van de modulen Basiskennis en Commercie kan men zich specialiseren in de module Naaldhout, de module Loofhout of de module Plaatmaterialen. Samen met de module Bouwen met hout vormt dit respectievelijk de deelkwalificaties Naaldhout, Loofhout of Plaatmaterialen. Als aanvulling hierop bestaat de mogelijkheid een module Bouwmaterialen te volgen. Deze module is facultatief en vooral bedoeld voor houthandelaren die ook bouwmaterialen in hun pakket hebben.

Het lespakket
Per module ontvangt de cursist een cursusmap. De cursusmap bevat alle lesstof, die aan het eind van iedere module wordt getoetst. Per vak dient de cursist een praktijkopdracht te maken en in te sturen als huiswerkopdracht. Daarnaast is achter elk hoofdstuk een aantal vragen opgenomen, die de cursist naar eigen behoefte kan beantwoorden om zodoende te toetsen of hij de lesstof voldoende beheerst. 

Studiedagen
Elk module kent minimaal twee en maximaal vier studiedagen. Tijdens deze dagen wordt de lesstof uitgediept en verbreed onder leiding van deskundigen uit het houtvak. De toepasbaarheid voor commerciële medewerkers staat daarbij voorop. Enkele studiedagen zijn gereserveerd voor bedrijfsbezoeken.

Toelatingseisen
De opleiding is op mbo-niveau. Als vooropleiding is een havo/mbo-opleiding gewenst. Voor deelname aan de modulen Naaldhout, Loofhout en Plaatmaterialen moet eerst de module Basiskennis worden gevolgd.

Bijzonderheden 
De modulen beslaan elk een periode van ongeveer acht weken. Tijdens de opleiding, die in totaal anderhalf jaar duurt, dient de cursist ongeveer 17 studiedagen bij te wonen. Hiernaast moet de lesstof worden bestudeerd. Dit kost de cursist ongeveer 10 uur per week.

HOC Aanmeldformulier

Met dit formulier kun je je aanmelden voor één of meerdere HOC cursussen:

    Cursus:

    Deelnemer:

    Bedrijf / Organisatie:

    Leidinggevende:

    Factureren aan: