Hout Opleidings Centrum

Voor scholing van werkgevers en werknemers
Bekijk de opleidingen

Hout Opleidings
Centrum (HOC)

Het Hout Opleidings Centrum (HOC) zorgt als onafhankelijke brancheorganisatie voor de scholing van werkgevers en werknemers in de houthandel. De opleidingsbehoefte van de houtbranche staat hierbij centraal. Zo kunt u bij het HOC terecht met al uw vragen en wensen op het gebied van:

1

Beroeps-opleidingen

2

Cursussen en trainingen

3

Erkennen Verworven Competenties (EVC)

4

Maatwerk-trajecten

Jaarlijks worden honderden werknemers in de houthandel via het HOC opgeleid, bijgeschoold of omgeschoold. Het opleidingscentrum vertaalt de behoefte van de houtbranche en relevante ontwikkelingen naar praktijkgerichte vakopleidingen, cursussen, trainingen, studiedagen en dergelijke.

Gerenommeerde opleidingsinstellingen zorgen voor de scholing en voor het ontwikkelen van het les- en studiemateriaal. Het HOC bewaakt de kwaliteit van het scholingsaanbod in de houthandel. Dit gebeurt onder andere via branchegesprekken en onderzoeken. Ook werkt het HOC intensief samen met andere brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en kenniscentra.

Via al deze activiteiten hoopt het HOC een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van houthandelsbedrijven en haar medewerkers.

Frans de Boer

Frans de Boer

Directeur HOC

Heidy Wischnewsky

Heidy Wischnewsky

Management Assistent

HOC

Meer informatie?

8 + 12 =