Over ons

De KCBT docenten
Joseph de Bondt

Joseph de Bondt

Docent

Joseph studeerde bouwkunde / bedrijfskunde (HTS Tilburg) en bouwkunde / architectuur (TU Eindhoven). Hij heeft jarenlange ervaring binnen de bouwbranche met gebouwontwerp, bouwmanagement en bouwuitvoering.

Hij zet zich op het gebied van hbo onderwijs in als auteur, docent en faculteitsleider. Met zijn gecombineerde praktijk- en onderwijsachtergrond is hij sinds 2010 actief voor Hibin Opleidingen als docent en ontwikkelaar.

Peter Ligthart

Peter Ligthart

Docent

Peter studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en studeerde af op het functioneel ontwerpen van gebouwen. Hij begon zijn carrière bij Bouwcentrum in Rotterdam en was daar betrokken bij de ontwikkeling van het Bouwbesluit. De bouwregelgeving is een rode draad in het vervolg van zijn loopbaan gebleken. Hij is nu als zelfstandig adviseur bouwregelgeving voor verschillende organisaties actief. Het onderwijs is de tweede rode draad in zijn carrière. Hij was docent op de aannemersopleiding (KOB) en werkte voor onder andere BOB, Hout Opleidingscentrum (HOC), Sertum, NVM-SOM (inmiddels Academie voor Vastgoed), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool. In zijn cursussen komen naast bouwregelgeving onderwerpen aan de orde zoals kwaliteitszorg en certificering, elementaire bouwkunde, constructieleer en bouwfysica. Hij wordt enthousiast van een goede interactie met cursisten en hij speelt graag in op vragen van de deelnemers. Zijn lessen zijn daarom nooit precies hetzelfde. Inzicht en begrip vindt hij minstens zo belangrijk als parate kennis. Sinds begin 2018 is Peter docent van de Hibin-opleiding Bouwen en Bouwmaterialen B.
Frits Slingerland

Frits Slingerland

Docent

Frits is ervan overtuigd dat mensen het succes voor de organisatie bepalen. Doen levert resultaat en mensen bouwen organisaties. Succes ontstaat door talentontwikkeling en het resultaat voor ogen. De stip op de horizon. Het resultaat behaal je door de mensen centraal te stellen. En door te DOEN, worden plannen vertaald in resultaat. Met de juiste, training en coaching werken mensen weer vanuit hun talent(kracht) en worden resultaten behaald. Frits heeft ruim 15 jaar ervaring als docent, trainer, coach en interimmer. Daarnaast heeft hij ruim 25 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer. Na eerst elektrotechniek gestudeerd te hebben en ook eerst technisch actief te zijn geweest in de medische sector heeft hij zich bekwaamd in het verkoopvak en heeft van daaruit begin negentiger jaren zijn eigen organisatie opgestart. Hij is gecertificeerd als Blackbelt in Lean Six Sigma voor het optimaliseren van processen en TMA Trainer voor talentontwikkeling en talentmanagement. Sinds 2004 is hij al actief als trainer, coach en interimmer en vanaf 2005 ook als trainer en docent in de bouwmaterialen branche in samenwerking met Koninklijke Hibin.

John Spiekerman van Weezelenburg

John Spiekerman van Weezelenburg

Docent

De loopbaan van John is grofweg in drie fases op te delen: hout – & bouwmaterialen, retail en zelfstandig ondernemer. Na afronding van de studie commerciële economie heeft John in voornamelijk in commerciële functies gewerkt bij diverse hout – & bouwmaterialen handelaren. Daarnaast was hij werkzaam in de retail, voornamelijk bouwmarkten/DHZ. Gedurende zijn loopbaan heeft John ook nog andere opleidingen op tenminste hbo-niveau gevolgd waaronder online marketing, business administration en didactiek. John’s motto is “(praktijk-)kennis moet je delen” en dat begon al vóór het jaar 2000 bij het Centrum Hout. Hij werd tevens docent voor diverse modules van het Hout Opleidings Centrum (HOC) en ondersteunde cursisten met onder andere huiswerk- en examencorrecties. John is sinds 2020 verbonden aan het Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT) voor zowel de opleidingen van Hibin als de HOC-opleidingen.

“Je hebt niets aan kennis als je het niet kunt relateren aan de praktijk; jouw praktijk” en het motiveert John dan ook enorm om telkens weer cursisten te zien ontwikkelen, te zien groeien in hun vak en in hun ambitie. Naast diverse docentactiviteiten ondersteunt John als zelfstandig ondernemer ook bedrijven en organisaties met zeer uiteenlopende hulpvragen en bedrijfsadviezen.

Gerrit Lebbink

Gerrit Lebbink

Docent

Gerrit studeerde Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft ervaren dat het succes van organisaties in hoge mate wordt bepaald door de wijze waarop mens en techniek in organisaties kunnen anticiperen en reageren op kansen en bedreigingen. Gerrit is een ervaren projectmanager, kan projectdoelen binnen de gestelde kaders realiseren, zowel vanuit de rol van eindverantwoordelijke lijnmanager als die van projectmanager. Creëert een koers, betrokkenheid, veranderingsdraagvlak en vertrouwen.

Weet wat het betekent als “de verkoop” door gaat tijdens “de verbouwing”, en is gewend om in crisissituaties te werken. 

“Voor alles is een oplossing” 

Het is een uitdaging om schijnbaar onoplosbare problemen toch tot een goed einde te brengen en ervan te leren voor de toekomst.

 “Informatie en ervaring delen,
daar wordt iedereen beter van”

Het is een voorrecht praktijkervaring te verwerken in (branchegerichte) onderwijsprogramma’s op het gebied van het managen van organisaties. Van idee tot realisatie, van marketing tot operatie, van HRM tot financiën, van beheersing tot verandering. Sinds 2004 is hij al actief voor Hibin Opleidingen als docent en ontwikkelaar bij diverse logistieke-, projectmatige- en managementopleidingen.

Ton Maasakkers

Ton Maasakkers

Docent

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij het ministerie van defensie als opleidingsontwikkelaar en instructeur van de Genie (de bouwvakkers van defensie) verzorgt Ton Maasakkers tevens sinds 1996 diverse trainingen buiten defensie.  Sinds 2011 is hij eigenaar van ToKaMa Steiger T&A. 
Wat begonnen is met trainingen in de steigerbouw is langzaam uitgegroeid tot een compleet scala van trainingen op het gebied van steigerbouw, veiligheid en verticaal transport op de bouw:

 • Diverse steigerbouwtrainingen
 • VCA examentraining
 • Veilig werken op hoogte
 • Veilig werken met bouwzagen
 • Plaatsen van bouwliften

Naast de specifieke trainingen op het gebied van steigerbouw en veiligheid verzorgt Ton, mede door gebruik te maken van zijn jarenlange ervaring als instructeur bouwtechniek, sinds enkele jaren de bouwdeelcursussen voor Hibin Opleidingen:

 • Funderingen en vloeren
 • Buitenwanden
 • Hellend Dak
 • Binnenwanden
 • Ramen en  Deuren
 • Tegels op Wanden en Vloeren
Ton Borrenbergs

Ton Borrenbergs

Docent

Ton Borrenbergs is eigenaar van Tegelambacht Borrenbergs. Van huis uit is hij tegelzetter van beroep maar met het groeien van de competenties wilde hij er meer bij gaan doen. Dat is uitgegroeid naar ontwerp, planning, organisatie en projectbegeleiding.

Ton is een aantal jaren geleden begonnen met het renoveren van complete badkamers, vloeren en wanden. Hij kijkt vanuit het oogpunt als een bouwkundige en zegt altijd tegen de klanten: “het tegelwerk in uw badkamer is het karkas van de ruimte en daar valt of staat het mee, de installatie is toegevoegd”.

Met zijn 20 jaar ervaring in de tegelbranche werd hij sinds 2009 steeds vaker benaderd als technisch adviseur. Hij werd lid van enkele gezaghebbende landelijke en internationale adviesorganen, speelde een rol bij de meest uiteenlopende arbitragezaken en maakte technische locatie-analyses waar het ging om schades en lelijk tegelwerk, dan wel om advies te geven voor herstel. Zo werd hij technisch adviseur en heeft hij inmiddels talloze zaken tot een oplossing helpen brengen. Ton kent het tegelvak echt van haver tot gort. Sinds kort verzorgt Technisch Adviesbureau Borrenbergs ook bouwtechnische keuringen van woningen.

Pieter van Valen

Pieter van Valen

Docent

Pieter van Valen werd van jongs af aan geboeid door het materiaal hout. Daarom was een stage bij stichting Centrum Hout in Naarden-Bussum tijdens zijn studie aan de Hogere Technische School een logische keuze.

Dankzij de illustere houtkenner Joop Wolff heeft Pieter zijn houtliefde verder kunnen aanwakkeren, verdiepen en verbreden.

Na werkzaam te zijn geweest bij groothandel PontMeyer als houtadviseur is Pieter voor zichzelf begonnen als auteur voor digitale educatieve boeken waarin het materiaal houtcentraal staat. Daarnaast verzorgt hij lessen en colleges voor het onderwijs waaronder het Hout- en Meubileringscollege en de Hogeschool Utrecht.

Verder geeft Pieter vanaf 2003 houtcursussen voor stichting Hout & Meubel in Woerden en sinds 2006 het Hout Opleidingscentrum (HOC).

Kortom, Pieter is een echte houtwurm!

Andries van Eckeveld

Andries van Eckeveld

Docent

Andries is naast docent adviseur op het gebied van hout en innovatie in de hout- en bouwsector. Hij is een wandelende kennisbank als het gaat om de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van verschillende houtsoorten. Andries adviseert bijvoorbeeld architecten over materialisatie, detaillering en bemonstering voor een bouwproject en ondersteunt organisaties op het gebied van LCA, EUTR of sterktesortering. Aan de innovatiekant neemt hij zelf het initiatief om onderzoek te doen naar nieuwe houtsoorten en bouwmaterialen of de veredeling daarvan. Deze initiatieven worden samen met verschillende partners, bedrijven en onderzoeksinstellingen uit het brede netwerk ontwikkeld.

Voor KCBT verzorgt Andries de lessen over loofhout en daaraan verwante onderwerpen.

Henny Wellinghoff

Henny Wellinghoff

Opleidingsadviseur

Nadat Henny in 1998 de overstap maakte van de verzekeringsbranche naar bedrijfsopleidingen, startte ze in 2000 als opleidingscoördinator bij de afdeling opleidingen van het Centrum Hout. Later werd dit het Hout OpleidingsCentrum (HOC). Toen in 2009 de uitvoering van deze opleidingen overging naar HMC Cursus en Training, ging Henny aan de slag bij KennisCentrum Bouwmaterialen (KCBM) in Soesterberg. KCBM was verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbod van Hibin Opleidingen. De bouwmaterialenbranche kende ze wel vanuit haar werk voor het HOC. Dit maakte de overstap makkelijker. Al gauw ging ze ook op pad als opleidingsadviseur en daarmee leerde ze de branche en de mensen beter kennen.

 In 2013 is, naast de HOC opleidingen, ook de uitvoering van het aanbod van Hibin Opleidingen overgenomen door HMC Cursus en Training. Henny is ‘meeverhuisd’ en zo kwam ze weer terug bij de opleidingen voor de houthandel. De combinatie van twee werelden waarin zij zich prima thuis voelt.

Vanaf medio 2020 is de operatie van HMC cursus en training overgegaan naar het Kenniscentrum Bouwtoelevering in Muiden. Het leuke van haar werk vindt Henny het contact met cursisten, docenten en bedrijven. Geen dag is hetzelfde!

Bianca van den Hoek

Bianca van den Hoek

Management Assistent

Bianca kwam in 2000 als Medewerker Directiesecretariaat terecht bij het hoofdkantoor van Office Centre in Amsterdam. In 2002 veranderde haar functie in eerste Medewerker Facilitaire Dienst. In deze functie stuurde zij de 3 dames van de receptie aan en was zij contactpersoon voor de catering, beveiliging en schoonmaak. In 2012 maakte Bianca de overstap naar de afdeling Learning & Development, waar ze zich bezighield met het plannen en organiseren van verplichte en individuele trainingen voor medewerkers. Daarbij hoorde ook het vereenvoudigen en redigeren van de aangeleverde content voor de online leeromgeving en het ondersteunen van de afdeling op administratief en secretarieel gebied. 

Vanaf 1 augustus 2020 is Bianca werkzaam bij KennisCentrum BouwToelevering in Muiden. Daar ondersteunt ze Ernest en Henny bij het organiseren van cursussen, het verwerken van inschrijvingen en de administratie.

Ernest Boer

Ernest Boer

Directeur / Docent

Ernest studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De bouw heeft altijd zijn bijzondere belangstelling gehad.

Na verschillende functies in de bouwmaterialengroothandel, sloot hij zich in 2004 als partner / adviseur aan bij Management Centrum, een bedrijfseconomisch adviesbureau voor het MKB. Hier houdt hij zich bezig met de advisering van installatiebedrijven, dakbedekkingsbedrijven en de bouwmaterialenhandel.

Sinds 2004 werkt Ernest voor Hibin Opleidingen als docent en ontwikkelaar bij diverse commerciële- en managementopleidingen.

Vanaf 1 juli 2020 leidt Ernest het Kenniscentrum Bouwtoelevering

Margriet Meijer

Margriet Meijer

Docent

Margriet is werkzaam als Senior P&O Adviseur bij de Gemeente Utrecht en daarnaast is ze sinds 2016 als gastdocent verbonden aan Tectum, Stichting voor Dakvakmanschap.
Na een hbo studie Personeel & Arbeid vond Margriet haar eerste P&O baan bij Boekhandel De Slegte. Daarna deed ze vooral ervaring op in bouwgerelateerde bedrijven; de handel in hout en bouwmaterialen en de dakbedekkingsbranche.

Door haar bijzondere affiniteit met het vak, haar huidige functie en doordat ze als gastdocent een module Personeelsmanagent verzorgt, is en blijft Margriet goed op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van HR en arbeidsrechtelijke zaken.

Het HR vak kent vele mooie disciplines. Margriet haalt veel energie uit het delen van kennis. In haar werk doet ze dat als adviseur en als gastdocent. In de rol van docent neemt ze de deelnemers mee in alle facetten van het vak, altijd met het doel deze kennis toe te kunnen passen in hun eigen werk en organisatie.

Bekijk ons cursusaanbod

Aanbod

Meer informatie?