Het POP-Loopbaangesprek

Opleidingsadvies op maat
Hoe weet u wat uw personeel aan scholing nodig heeft? Hoe sluiten de opleidingen aan bij de ontwikkeling van uw organisatie op de lange termijn? Kenniscentrum Bouwtoelevering kan u en uw medewerkers ondersteunen bij het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, dat antwoord geeft op deze vragen.

Groeien
Wie zijn bedrijf wil zien groeien, investeert in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Met passende scholing zorgt u namelijk voor goed toegerust, gemotiveerd en betrokken personeel, waardoor de kwaliteit, klantgerichtheid en productiviteit toenemen. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) biedt elke medewerker duidelijkheid in doelstellingen voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling met het oog op de toekomst. Zo levert het POP ook een belangrijke bijdrage aan de binding van de medewerkers met het bedrijf.

Op maat
Welke stappen kan een medewerker zetten om zijn loopbaan verder vorm te geven? En wat zijn de te verwachten ontwikkelingen van de totale organisatie op lange termijn? Indien gewenst kan Kenniscentrum Bouwtoelevering u bij het beantwoorden van deze vragen helpen. Zo komt u samen met uw medewerkers tot een opleidingsadvies op maat. Weten hoe u uw organisatie en medewerkers vooruit kunt helpen, is immers de sleutel tot succes.

Het traject ziet er als volgt uit:

  1. De werkgever meldt de medewerker aan.
  2. De betreffende medewerker ontvangt de voorbereidende vragenlijst voor het POP-gesprek, vult deze in en stuurt dit naar het Kenniscentrum Bouwtoelevering (KCBT).
  3. KCBT maakt een afspraak voor een gesprek bij het bedrijf waarvoor de medewerker werkzaam is. Het gesprek duurt ongeveer een uur. In het gesprek wordt aandacht besteed aan achtergrond/vooropleiding, competenties, functioneren in de huidige functie, ambities, kansen in de onderneming en het bestaande opleidingsaanbod.
  4. Werkgever en medewerker ontvangen het opleidingsadvies.

Investering
Het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan omvat het gesprek, de analyse en het verslag, en kost per medewerker € 195,- . Wanneer de medewerker zich inschrijft voor een blended learning programma, wordt het betaalde bedrag in mindering gebracht op de factuur voor de opleiding.

Meer weten over: Het POP-Loopbaangesprek?