Coaching en begeleiding

Coaching en begeleiding:  

De coaching- en begeleidingssessies worden op de volgende wijze uitgevoerd:   

 • Voorbereiding coaching- en begeleidingssessie
 • Coaching- en begeleidingssessie van circa 3 uur (waarin ook klankbord-, sturing-, controle- en stimuleringsgesprekken)
 • Bespreken verslag vorige sessie
 • Evaluatie afgelopen periode
 • Behaalde doelstellingen versus afgesproken doelstellingen evalueren.
 • Activiteitenlijst doornemen op uitvoering en resultaat.
 • Leermomenten voor komende periode bepalen en vastleggen. Evalueren en zo nodig bijstellen coaching- en begeleidingsplan met activiteitenlijst.
 • Coachverslag  

TMA – talent- en potentieel analyse
De TMA talenten- en potentieel analyse is één van de methodes die vooraf kan gaan aan de coaching en begeleiding. 

Stap 1:
Het maken van de TMA – talent- en potentieel analyse.

Dit zal inzicht geven in drijfveren, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor wordt een gefundeerd inzicht verkregen in kwaliteiten en valkuilen van de kandidaat om zo te komen tot een goed, persoonlijk talent- en ontwikkelingsplan voor coaching en begeleiding.  

Gedurende 12 maanden kan er vanuit de TMA portal gekoppeld aan de TMA analyse (wanneer gewenst en/of noodzakelijk) gebruik gemaakt worden van: 

 • Een 360⁰ feedback
 • Een cognitieve en capaciteiten analyse 

De uitkomsten van de TMA talenten en potentieel analyse worden besproken met de kandidaat en de manager. 

Stap 2:
Hier worden de uitkomsten van de TMA talenten- en potentieel analyse verder besproken met de kandidaat en de manager en de onderstaande onderwerpen verder besproken en afgestemd: 

 • Talenten en drijfveren ( deze worden gekoppeld aan functie gerelateerde competenties)
 • Gedrag en mentaliteit 
 • Ontwikkelmogelijkheden
 • Cognitieve vaardigheden
 • Kwaliteiten en valkuilen  

De uitkomsten worden verwerkt in een persoonlijk plan waarin ook de begeleiding in dagelijkse praktijk door de manager is opgenomen. 

Stap 3: 

De coaching- en begeleidingssessies  worden uitgevoerd volgens het coaching- en begeleidingsplan. Voor de dagelijkse praktijk zal een duidelijke werkwijze worden afgestemd,  welke wordt gehanteerd als leidraad in de coaching- en begeleiding.   

Intervisie tussen twee coachingsessies: 

 • De coach is tussentijds beschikbaar voor (telefonische) intervisiegesprekken en hij zal ook zelf intervisiemomenten inplannen.
 • Tussentijds zullen er afhankelijk van de fase en situatie evaluatiegesprekken zijn met de manager van de kandidaat.   

Het aantal coaching- en begeleidingssessies  zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling en resultaten. Na iedere coaching- en begeleidingssessie kan worden bepaald  “stoppen of doorgaan” afhankelijk van de wensen en resultaten.   

Stap 4:  

 • Eindevaluatie gesprek met de kandidaat en de manager waarin de behaalde resultaten worden besproken en de activiteiten voor de komende twaalf maanden worden bepaald.

Meer weten over: Coaching en begeleiding?