Kenniscentrum Bouwtoelevering ging deze zomer van start. Kunnen jullie iets vertellen over de (voor)geschiedenis van het KCBT?
Henny Wellinghoff: “Ik ben al vanaf 2000 betrokken bij opleidingen voor de houtbranche. De opleidingen van Centrum Hout werden in 2009 overgenomen door HMC cursus en training in Rotterdam. Daar kwam een paar jaar later ook het aanbod bij van het Hout Opleidings Centrum (HOC) en Hibin Opleidingen, de groothandelaren in bouwmaterialen. Ik was sinds 2013 de enige werknemer bij HMC cursus en training die zich hiermee bezighield. Hierdoor ontbrak ruimte voor nieuwe initiatieven en promotie van het opleidingsaanbod. Om die reden zocht Hibin Opleidingen een partner met meer affiniteit met de handel in bouw materialen en hout. Ernest Boer heeft die ervaring. Hij trad toen naar voren om dit op te pakken.”

Ernest Boer: “Sinds 1 juli 2020 is het KCBT de uitvoeringspartner van Hibin Opleidingen en het HOC.”

Voor welke doelgroep zijn de opleidingen bestemd?
Ernest Boer: “Wij faciliteren en organiseren de opleidingen voor de gehele bouwtoelevering. In deze branches is het leveren van kennis de belangrijkste toegevoegde waarde. Daarom is opleiden van groot belang.”

In welk stadium bevindt het KCBT zich nu?
Ernest Boer: “Onze personele bezetting is op het gewenste niveau. Naast een managementassistent is onze docent John Spiekerman van Weezelenburg ook actief als accountmanager voor houtbedrijven. In Muiden hebben we een prettige locatie met twee cursuslokalen. We bezoeken ondernemingen om ons zelf te presenteren en te adviseren over hun opleidingsbeleid. Inmiddels zijn de eerste programma’s uitgevoerd en loopt de opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel.”

Welke opleidingen bieden jullie aan?
Ernest Boer: “Dat zijn de bestaande opleidingen van HOC en Hibin Opleidingen. KCBT organiseert het onderwijs en levert een belangrijke bijdrage aan de didactische vorm. Daarvoor hebben wij een geweldig team van docenten.”

Henny Wellinghoff: “Naast de standaard opleidingsprogram ma’s bieden wij ook maatwerk en incompany trainingen aan. Zo spelen wij in op de specifieke opleidingswens van bedrijven.”

Op welke manier treden jullie in contact met houthandels?
Ernest Boer: “John Spiekerman van Weezelenburg benadert de houthandel en inventariseert de opleidingsbehoefte. Het HOC maakt nu een redactieslag om de inhoud van opleidingen te actualiseren.”

Henny Wellinghoff: “We willen meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die er zijn. Mensen motiveren om te gaan leren en het belang van leren onder de aandacht brengen.”
Boer: “Want er zijn allemaal ontwikkelingen op het gebied van logistiek, prefab, houtskeletbouw en het gebruik van BIM. Dat zijn belangrijke trends waarin een toeleverancier aan de bouw moet meebewegen.”

Hoe zijn de opleidingen vormgegeven?
Ernest Boer: “Voor Hibin Opleidingen bestaat het aanbod uit drie leerlijnen: een commerciële, een bouwtechnische en één voor het management. Er zijn elearning modules, maar de meeste programma’s zijn blended learning. Voor de houthandel is er aanbod genoeg en we hopen dit uit te breiden.”

Henny Wellinghoff: “Samen met het Hout Opleidings Centrum kijken we naar deze uitbreiding en naar de verschillende functie groepen binnen de houthandel. Hoewel we ons oriënteren op het geven van online lessen, blijven fysieke bijeenkomsten on misbaar. Zo omvat de CTHopleiding ook excursies en prakti sche dagen waarop deelnemers met machines werken, om zo een gevoel te krijgen bij het product. In Muiden werken we nu met kleinere groepen dan normaal. In onze ruime lokalen kunnen mensen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. De twee vertrek ken worden goed geventileerd, het meubilair dagelijks gereinigd met desinfecteermiddel, we meten de luchtkwaliteit en er staat een desinfecteerzuil. Op deze manier houden we ons keurig aan de coronarichtlijnen van de overheid.”

Download het artikel.